HomeKontaktHome


Introduktion for leverandørerMålt i varekøb i værdi er butikkerne i In2house samarbejdet den største møbelkæde i Danmark, som ikke er en kapitalkæde. Med et samlet varekøb på cirka 300 millioner kroner er vi derfor en attraktiv samarbejdspartner for enhver leverandør til det danske møbelmarked.

Du kan være leverandør til In2house på flere måder:
  • Du indgår i det officielle sortiment og i markedsføringen hos den ene eller begge kæder. Dette er vore nærmeste samarbejdspartnere, som prioriteres når vi vælger nyt sortiment til kæderne, og det forudsætter en samhandelsaftale med In2house. I 2011 udgjorde disse leverandører 80-90% af butikkernes varekøb i hver kæde.
  • Du indgår ikke i markedsføringen hos kæderne, men har en samhandelsaftale med In2house, så varekøbet faktureres via In2house. Da det er en forudsætning for at komme i betragtning som markedsføringsleverandør at man har en samhandelsaftale, er dette det første skridt til at komme med i kædernes markedsføring.

En samhandelsaftale med In2house er altid attraktiv, da det giver fordele både for dig som leverandør og for butikkerne. Som leverandør er dine fordele bl.a.:
  • Sikkerhed for betaling. In2house garanterer for butikkernes betaling (medmindre andet tydeligt kommunikeres for en konkret butik) også hvis butikken ikke kan klare sine betalinger, og betalingerne kommer hurtigt og altid til tiden.
  • Enkel administration. Du sender fakturaerne til én modtager og betalinger og betalingsadvisering kommer punktligt.
  • Blåstempling overfor butikkerne. Du kommer på listen over godkendte leverandører, som medlemmerne ser via kædernes intranet, og modtager løbende en opdateret medlemsoversigt.

For at denne blåstempling skal have en værdi, laver ikke samhandelsaftaler med enhver leverandør. Kan du ikke sandsynliggøre en startomsætning på mindst 250.000 kr, beder vi dig om at kontakte butikkerne direkte og bygge en sådan omsætning op først, før vi kan tilbyde en samhandelsaftale med In2house.


Hvordan kommer jeg i betragtning som leverandør?

In2house er primært et administrativt samarbejde, og beslutninger om nyt sortiment og nye leverandører ligger fortsat 100% i den enkelte kæde. Det er derfor den sortimentsansvarlige i hver kæde, som i samarbejde med kædens modeludvalg suverænt bestemmer, hvem der kommer i betragtning som nye leverandører.

Det gør naturligt de sortimentsansvarlige til nogle travle mennesker, som kan være vanskelige at få i dialog. Det er ikke fordi vi er arrogante eller på anden måde forsøger at være kostbare - det er simpelthen fordi vi er sparsommelige også med personalet og derfor har begrænsede ressourcer, som vi koncentrerer på de prioriterede leverandører som beskrevet ovenfor.

Er du ny leverandør, kan det derfor være en fordel først at lave nogle succes'er med enkelte butikker, som så kan være med til at anbefale dig til kædeledelsen. En succes er vi naturligvis altid interesserede i at lytte til!


DAN•BO - møbler og indretningMøblér