HomeKontaktHome


Introduktion for leverandørerMålt i antal butikker og varekøb repræsenterer butikkerne i In2house-samarbejdet det absolut største og stærkeste frivillige møbelkædesamarbejde i Danmark mellem lokalt ejede møbelbutikker. Med en samlet omsætning/varekøb på over 1 milliard millioner kroner er In2House og kæderne derfor en attraktiv samarbejdspartner for enhver leverandør til det danske møbelmarked.

Du kan være leverandør til In2house på 2 måder:

  • Leverandører som indgår i fælles sortiment og fælles markedsføringen hos den ene eller flere af  kæderne. Dette er vore nærmeste samarbejdspartnere, som prioriteres når vi vælger nyt sortiment til kæderne. Denne samarbejdsmodel forudsætter en samarbejdsaftale om gennemfakturering via In2house. I 2020 udgjorde disse leverandører mere end 80% af butikkernes samlede varekøb.
  • Leverandører som ikke indgår i fælles sortiment og markedsføring hos kæderne, men har en samarbejdsaftale med In2house, så butikkernes varekøb gennemfaktureres via In2house. Det er en forudsætning for at komme i betragtning som sortiments/markedsføringsleverandør at man har en samhandelsaftale, og ofte det første skridt til at komme i nærmere samarbejde med kæderne og med i kædernes markedsføring og sortiment.
 
En samarbejdsaftale med In2house er attraktiv, da det giver fordele både for dig som leverandør og for butikkerne. Som leverandør er dine fordele bl.a.:
  • Adgang til samhandel med mere end 70 møbelbutikker i de 3 møbelkæder
  • Forudsætningen for dialog og grundlag for et udvidet samarbejde og tillægsaftale med de 3 kæder
  • Blåstempling overfor butikkerne. Du kommer på listen over godkendte leverandører, og modtager løbende en opdateret medlemsoversigt, som grundlag for din markedsføring og lokale salgsindsats
  • Adgang til at præsentere sortiment og nyheder for kæderne og de enkelte lokale butikker
  • Enkel fakturering og administration. Du sender fakturaerne til én modtager. Betalinger og betalingsadvisering kommer punktligt
  • Sikkerhed for betaling. In2house garanterer altid for butikkernes betaling af det gennemfakturerede varekøb. Betalingerne kommer hurtigt og altid til tiden. In2House har en nulrisiko debitor politik, som sammen med en meget høj soliditet i In2House sikrer at leverandører med samarbejdsaftale med In2House aldrig løber risiko og er sikret hurtige og præcise betalinger af alt varesalg. 
For at sikre fokus på de udvalgte leverandører med samarbejdsaftale, indgår In2House ikke samhandelsaftaler ukritisk med enhver leverandør. Kan du som leverandør ikke sandsynliggøre et relevant sortiment og en årlig startomsætning på mindst 300.000 kr, beder vi dig, som udgangspunkt, om at kontakte butikkerne direkte og bygge et relevant sortiment og en sådan omsætning op, før vi kan tilbyde et samarbejde og en samhandelsaftale med In2house.
 

Hvordan kommer jeg i betragtning som leverandør?

Beslutninger om nyt sortiment og nye leverandører ligger i den enkelte kæde. Det er derfor den sortimentsansvarlige i hver kæde, som i samarbejde med kædens modeludvalg bestemmer, hvem der kommer i betragtning som nye kædeleverandører og indstiller til et samarbejde med In2House.
Det betyder, at de sortimentsansvarlige hos kæderne kan være vanskelige at få i dialog, da vi er sparsommelige også med personalet og derfor har begrænsede ressourcer, som vi i første række koncentrerer på de prioriterede leverandører som beskrevet ovenfor.
Er du ny leverandør, kan det derfor være en fordel først at bevise nogle succes'er med enkelte butikker, som så kan være med til at anbefale dig til kædeledelsen. En succes er vi i In2House naturligvis altid interesserede i at lytte til! Nye leverandører er dog naturligvis altid velkomne til at kontakte kædernes sortiments/indkøbsansvarlige eller den daglige ledelse i In2House for en nærmere dialog.


DAN•BO - møbler og indretningMøblér