HomeKontaktHome


Fælles fordele ved In2houseCentralfakturering fra møbelbranchens vigtigste leverandører

Centralfakturering/gennemfakturering betyder at leverandørerne ikke fakturerer butikken direkte; I stedet fakturerer leverandøren In2house, som så fakturerer butikken i en digitaliseret proces. Det giver en stor lettelse for dit bogholderi, da alle fakturaer kommer fra ét sted, og alle dine betalinger for varekøb betales samtidigt og til samme bankkonto. Du modtager fakturaerne via internettet, hvor du logger ind og håndterer dine fakturaer direkte på skærmen, eller printer dem, hvis du foretrækker det.
Vi har samme betalingsterminer med alle leverandør og butikken betaler fast to gange om måneden d. 8. og d. 23., hvor vi efter din faktura-godkendelse trækker pengene automatisk via PBS.
For leverandøren giver det også en forenkling, da betalingerne via In2house kommer så regelmæssigt som et Schweizer ur, ligesom In2house garanterer for betaling, også hvis en butik skulle gå konkurs. 
For at In2House, og dermed medlemsbutikkerne, ikke skal lide tab ved at en medlemsbutik går konkurs, kræver vi den nødvendige sikkerhedsstillelse for samhandlen fra alle medlemmer, dette er nødvendigt for at kunne deltage i gennemfaktureringen. Som sikkerhedsstillelsen anvendes medlemmernes andelsindskud/ejerandel af In2House, den akkumulerede opsparing på driftsfond og eventuelt kreditforsikres medlemmet eller der stilles bankgaranti eller lignende.
Således har In2House konstant sikkerheder for mere end 40 millioner til afdækning af butikkernes samlede saldo i gennemfaktureringen
In2House har en definitiv ”nulrisiko” debitorpolitik som sikrer at In2House aldrig løber risiko og aldrig taber penge på medlemmerne til gavn for de øvrige medlemmer og for leverandørerne. 


DAN•BO - møbler og indretningMøblér