HomeKontaktHome


In2house vil være den foretrukne administrative overbygningHele organisationen og ejerskabs-strukturen i In2house er fra start konstrueret, så vi enkelt kan optage flere kæder i selskabet og udnytte stordriftsfordelene til gavn for alle. Vi mener allerede idag at vi har skabt et af de mest omkostningseffektive kædekontorer på markedet - og ikke kun i møbelbranchen.

Gennem automatisering ved brug af moderne IT løsninger som elektronisk faktura håndtering hele vejen fra leverandør til butik har vi effektiviseret de administrative opgaver ved at drive en butikskæde, så vi idag håndterer op imod 100.000 bilag årligt med blot halvanden medarbejder i bogholderiet - og det er inklusive at lave regnskaber for kædeselskaberne! Og automatiseringen betyder at vi har meget lave marginalomkostninger ved at håndtere flere kæder, så vi kan håndtere dine administrative opgaver til meget lave omkostninger.

Den samlede administrative overbygning består således idag af en direktør og halvanden medarbejder i bogholderiet, og med hovedkontoret placeret i ydmyge omgivelser i Hadsten og al IT outsourcet til professionelle samarbejdspartnere, er de samlede omkostninger holdt på et absolut minimum. Dette dokumenteres også af, at vi trods opstart af selskabet lige da krisen ramte branchen hårdest har haft overskud allerede fra første regnskabsår. Faktisk har butikkerne i In2house siden starten i 2009 fået mere retur i bonus og overskudsdeling, end de har betalt i kontingent for medlemskabet - det siger vel alt?


Hvad betyder det for min kæde at blive medlem af In2house?

Selvom In2house er ét juridisk selskab, er både økonomi og beslutningsmagt i høj grad bevaret adskilt i kæderne. Hver kæde har sin egen bestyrelse og kædeledelse, og økonomien er adskilt så hver kæde selv styrer omkostningsniveau og overskud i kæden. Og da selskabet er et A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar), fordeles overskuddet i den fælles administration efter andel af omsætningen og kommer altså medlemmerne til gavn. Det hele er primært udviklet til frivillige kæder, men er du en mindre kapitalkæde, som ønsker at få effektiviseret dine administrative opgaver, kan det fint indpasses i strukturen.

Da økonomien i In2house er baseret på centralfakturering, er det dog en forudsætning at også nye kæder i In2house bliver organiseret med centralfakturering af medlemmernes varekøb. Det betyder også at kæder som allerede deler leverandører med In2house, dvs. indenfor møbler og andet udstyr til boligen, vil have de største synergi-effekter, men også leverandører fra andre brancher vil have glæde af den effektive administration.

Du får et indtryk af ydelserne fra den fælles administration ved at kigge under "For butikker", men derudover håndterer vi naturligvis hele bogholderiet for kædedriften, ligesom vi kan tilbyde rådgivning og sparring for kædeledelsen.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte enten vores direktør og bestyrelsesformand Mikael Kold.


Tilbage


DAN•BO - møbler og indretningMøblér