HomeKontakt


Velkommen til In2house


In2house er fælles kædeselskab for møbelkæderne Møblér, Hjemme Hos og Danbo Møbler

Om In2house

In2house er den selskabsretslige konstruktion omkring kædesamarbejdet i og mellem de 3 kæder Møblér, Danbo og Hjemme Hos.

Selskabet In2House er organiseret som et a.m.b.a. og selskabskapitalen er indbetalt at medlemmerne. 

In2House varetager på vegne af de 3 tilknyttede kæder udvalgte fælles opgaver ”på tværs” af kæderne, som f.eks. indgåelse og håndtering af leverandøraftaler, gennemfakturering af butikkernes indkøb fra alle aftale-leverandører samt administrationen, bogføring og økonomistyringen af kædedriften.

I de enkelte kæder løses opgaver for de medlemmer/butikker der er tilknyttet den enkelte kæde. In2House er også den selskabsretslige konstruktion for disse opgaveløsninger, selvom opgaverne løses i regi af den enkelte kæde. 
 

Om kæderne i In2house

Alle 3 butikskæder er det man kalder "frivillige kæder", hvilket betyder at butikkerne er individuelt og lokalt ejede og at alle butikkerne/medlemmerne i fællesskab ejer kædeselskabet In2house A.m.b.a. I den enkelte kæde beslutter de tilknyttede medlemmer/butikker, indenfor rammerne af In2house strategien, den enkelte kædes strategi og hvilke opgaver man ønsker at kædesamarbejdet, i fællesskab, skal løfte for butikkerne i den enkelte kæde.

De tre forskellige kæder i In2house

Møblér kæden er den kæde i In2house som har valgt at samarbejde om flest områder i butiks-/kædedriften, således kædens medlemmer kan opnå flest mulige synergigevinster i kædesamarbejdet. Det betyder reelt også, at den enkelte butiks frihed og selvstændighed på disse områder er reduceret i forhold til total selvstændighed. I Møblér kæden er der etableret et forretningsudvalg bestående af repræsentanter valgt af kædens butiksmedlemmer. Der er en ansat kædeledelse og en kæde-organisation/bemanding på ca. 10 personer, der afspejler de opgaver der arbejdes med i kædesamarbejdet f.eks. en bred kollektionsopbygning, fælles indkøb, lagerføring, eneretsmodeller, butikssupport, digital tilstedeværelse, kædemarkedsføring, kædens fælles webshop samt grafisk opsætning af annoncer til butikkernes lokale markedsføring.

I Hjemme Hos kæden har man i samarbejdet valgt at fokusere på en begrænset fælles kollektion, der markedsføres med en fælles profil via bl.a. en fælles webshop med direkte integration af medlemmernes egne webshops. Denne løsning giver stor frihed for butiksmedlemmerne i forhold til eget sortiment og egen markedsføring. Der arbejdes med et forretningsudvalg bestående af udvalgte butiksmedlemmer samt en ansat kædeledelse og en begrænset bemanding.
I Danbo kæden arbejdes der fælles om få, udvalgte opgaver. Opgaver som alle kædens butiksmedlemmer i fællesskab og i fuld enighed kan blive enige om, primært forbundet med markedsføring og leverandører/indkøb, hvor løsningen af de fælles opgaver fordeles mellem de enkelte butiksmedlemmer, da samarbejdet i Danbo ingen fælles ansatte har. Det medfører mindre fælles omkostninger, større frihed og større selvstændighed for den enkelte butik, men også færre fælles opgaveløsninger og færre mulige synergier.
 
  • Er du ejer af en møbelforretning - eller overvejer at blive det - kan du læse mere om fordelene ved at være medlem af en af kæderne under "For butikker" eller kontakte ledelsen i In2house eller i den enkelte kæde.
  • Er du leverandør til en af kæderne eller ønsker at blive det, kan du finde information under "For leverandører".

Historien bag In2house

In2house blev stiftet i 2008 da de to daværende møbelkæder, Danbo Møbler og Smag & Behag, besluttede at samle aktiviteterne i et fælles selskab. De to kæder ville fortsat være konkurrenter på markedet og i forhold til forbrugerne, men etablerede samarbejdet for opnå stordriftsfordele på administration og andre fælles aktiviteter, som ikke påvirker konkurrencen.
 

I efteråret 2013 besluttede de to kæder at etablere en ny møbelkæde under navnet Møblér, som lanceredes 1. marts 2014, som erstatning for Smag & Behag. De daværende medlemmer/butikker fordelte sig, efter eget ønske, i de to fortsættende kæder Møblér og Danbo.

I sommeren 2020 fusionerede In2House med kædeselskabet HJEMME HOS F.M.B.A., som var kædeselskab for butikkerne/medlemmer af møbelkæden Hjemme Hos, således at Hjemme Hos butikker/medlemmer  indtrådte som medlemmer af In2House, som det fortsættende kædeselskab. 


In2House består herefter af 3 møbelkæder Møblèr, Danbo og Hjemme Hos, således at hver butik/medlem typisk er tilknyttet en af disse kæder. 
In2House er ansvarlig for samarbejdet mellem de enkelte kæder og for løsningen af aftalte fælles opgaver på tværs af og i de 3 kæder.DAN•BO - møbler og indretningMøblér